Veikla Apie mane Projektai Kontaktai

Veikla

Gebu apjungti visas žemiau išvardintas sritis į vieną visumą, todėl parenku/kuriu ekonomiškai naudingiausius ir patikimiausius sprendimus esamų sistemų patobulinimui, jų problemų pašalinimui ir naujų idėjų įgyvendinimui.

Automatika

 • Technologinių ir buitinių procesų automatizavimo sprendimų parinkimas
 • Automatinių valdymo algoritmų sudarymas
 • Automatikos įrangos parinkimas
 • Pirkimų techninių specifikacijų rengimas (įskaitant viešuosius pirkimus)
 • Pirkimų pasiūlymų atitikimo techninėms specifikacijoms vertinimas (įskaitant viešuosius pirkimus)
 • Projektinių sprendinių peržiūra, patikrinimas, pastabų pateikimas
 • Automatikos sistemų diegimo, bandymų ir paleidimo priežiūra
 • Valdiklių ir SCADA programavimas
 • Programavimo klaidų paieška esamose sistemose
 • Automatikos įrangos konfigūravimas
 • Automatinių reguliatorių derinimas
 • Automatikos sistemų gedimų paieška
 • Defektų ir avarinių sustojimų priežasčių tyrimas

Elektra (iki 110kV)

 • Elektrotechninės įrangos parinkimas
 • Elektros galios balansavimo sprendimų parinkimas
 • Elektrotechninių įrenginių automatinio valdymo sprendimų parinkimas
 • Elektrotechninių įrenginių saugos įtaisų, relinės apsaugos ir automatikos (RAA) parinkimas
 • Pirkimų techninių specifikacijų rengimas (įskaitant viešuosius pirkimus)
 • Pirkimų pasiūlymų atitikimo techninėms specifikacijoms vertinimas (įskaitant viešuosius pirkimus)
 • Projektinių sprendinių peržiūra, patikrinimas, pastabų pateikimas
 • Elektrotechninių sistemų diegimo, bandymų ir paleidimo priežiūra
 • Elektrotechnikos mikroprocesorinių įrenginių konfigūravimas (RAA terminalai, dažnio keitikliai, švelnaus paleidimo įrenginiai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) ir k.t.)
 • Automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) algoritmų sudarymas, jų programavimas kai ARĮ išpildomas su valdikliu
 • Elektrotechnikos mikroprocesorinių įrenginių konfigūravimas
 • Elektrotechninių įrenginių, RAA įtaisų ir jų grandinių gedimų paieška
 • Defektų ir avarinių sustojimų priežasčių tyrimas

Daiktų internetas (IoT)

 • Nutolusių taškų fizikinių parametrų matavimo mikroprocesorinių įrenginių kūrimas arba esamų rinkoje parinkimas
 • Nutolusių taškų valdymo mikroprocesorinių įrenginių kūrimas arba esamų rinkoje parinkimas
 • Esamų įrenginių duomenų nuskaitymo ir jų valdymo mikroprocesorinių įrenginių kūrimas (įterptinės sistemos)
 • Mikroprocesorių programavimas
 • Elektronikos schemų sudarymas ir elementų parinkimas
 • Laidinio ir bevielio duomenų perdavimo įrenginių kūrimas
 • Duomenų perdavimo protokolų programavimas, protokolų keitiklių kūrimas
 • Apskaitos skaitiklių duomenų surinkimas ir nuotolinis perdavimas
 • Duomenų surinkimas tiek į "Debesų" serverius, tiek ir į lokalius/asmeninius
 • Duomenų apdorojimo ir atvaizdavimo sistemų kūrimas ir programavimas

Informacinės technologijos (IT)

 • Vaizdo atpažinimo sistemų programavimas
 • Automatinio duomenų surinkimo iš interneto svetainių (puslapių), serverių, duomenų bazių ir kt. sistemų programavimas
 • Automatinio duomenų surinkimo iš įvairios programinės įrangos programavimas
 • Automatinio duomenų suvedimo į įvairias sistemas programavimas
 • Automatinio pokyčių sekimo interneto šaltiniuose programavimas
 • Smulkios programinės įrangos kūrimas/programavimas
 • Įvairių duomenų apdorojimo algoritmų programavimas
 • Įvairių skaičiavimo algoritmų programavimas
 • Internetinių aplikacijų programavimas HTML pagrindu
 • Internetinių svetainių programavimas pagal pateiktus dizaino šablonus

P.S. Nestandartinių/vienetinių sistemų kūrimas/diegimas didina atsparumą kibernetinėms atakoms, nes tokių sistemų programinis kodas nėra lengvai prieinamas pažeidžiamumo analizei ir bandymams. Kombinuojant vienetines sistemas ir patikimiausias rinkoje esančias saugos sistemas maksimaliai apsaugomi jūsų duomenys.

Buitis

 • Buitinių elektros prietaisų gedimų paieška, pagalba remontui
 • Elektros instaliacijos ir apšvietimo gedimų paieška, pagalba remontui
 • Automatinio apšvietimo valdymo sistemų parinkimas, pagalba įdiegiant
 • Apsaugos sistemų gedimų paieška
 • Išmanaus namo sprendimų parinkimas, pagalba įdiegiant
 • Pagalba pajungiant didelės elektros galios buitinius prietaisus (el. viryklės, el. vandens šildytuvai ir kt.)
 • Elektroninių žaislų remontas
 • Asmeninių kompiuterių programinis remontas, programinės įrangos ir tvarkyklių diegimas
 • Namų interneto tinklo įrangos parinkimas ir jos konfigūravimas
 • Pagalba kuriant ir talpinant asmenines interneto svetaines
 • Skaitmeninių duomenų saugojimo sprendimų parinkimas
 • Smulkūs santechnikos darbai
 • Smulkūs patalpų vidaus apdailos darbai
 • Kiti smulkūs buities darbai